zPark Zabrze

DZIAŁANIA SŁUŻB CELNYCH. Wyjątkowy okaz – martwego niestety i już wyprawionego wilka szarego wysłanego z Kanady ujawnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w placówce pocztowej w Zabrzu. Piękne trofeum myśliwskie nie będzie jednak cieszyło adresata z Małopolski, gdyż zostało wysłane bez wymaganego zezwolenia. Co więcej, teraz sprawą zajmie się sąd, bo potraktowano ją jako przemyt.