zPark Zabrze
Katowiccy policjanci wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59 przeprowadzili akcję „Lizak- Cytryna”, związaną z propagowaniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie w rejonie szkół.