zPark Zabrze

W STRONĘ NATURY. Ptaki i nietoperze w miastach objęte są ochroną prawną przez cały rok: nie wolno ich zabijać, ranić, chwytać i przetrzymywać w domu, płoszyć, a także niszczyć i uniemożliwiać dostępu do schronień i gniazd. Ostatnio coraz więcej ginie ich jednak w wyniku nieprawidłowo przeprowadzanych remontów. Bo wbrew temu, co twierdzi część właścicieli i zarządców, zasiedlają one już blisko 90 procent budynków w miastach. Wykluczyć ich obecność może jedynie profesjonalna ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna. Niestety, takich ekspertyz w załącznikach do wystąpień o pozwolenia na remont jest niewiele, bo… niewielu urzędników ich wymaga. Do tego dochodzą prace wykonywane jedynie na podstawie zgłoszenia. A ptaki i nietoperze - których w śląskich miastach żyje ponad 230 gatunków – giną...