zPark Zabrze
Zainaugurowany w 2014 roku projekt „Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go”, w jednym z głównych swoich założeń miał na celu promowanie widoczności pieszych w ruchu drogowym.